Viranhaltijapäätökset

Tietosuoja syistä henkilötietoja sisältävät viranhaltijapäätökset poistetaan valitusajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja

Lainapäätös (1/2019, 7.1.2019)
Ilmoitus koulukuljetussopimuksen (1.16) option hyödyntämisestä (5/2019, 30.1.2019)
Lainapäätös (6/2019, 21.1.2019)
Päätös Kuntaliiton USO-hankkeeseen osallistumisesta, USO-sopimus (7/2019, 5.2.2019)
Päätös aiesopimuksen tekemisestä, Aiesopimus (8/2019, 5.2.2019)
Henkilöstökoordinaattorin viransijaisen palkkaaminen (9/2019, 11.2.2019)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (10/2019, 3.12.2018)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (11/2019, 6.2.2019)
Lainapäätös (12/2019, 31.1.2019)

Hyvinvointijohtaja

Tukiperhe- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2019 (1/2019, 9.1.2019)
Vuodeosaston vastaavan sairaanhoitajan nimeäminen (8/2019, 6.2.2019)
Terveydenhoitajan sijaisen valinta (kouluterveydenhoitaja) (10/2019, 13.2.2019)

Elinvoimajohtaja

Ei julkaistuja päätöksiä.