Viranhaltijapäätökset

Tietosuoja syistä henkilötietoja sisältävät viranhaltijapäätökset poistetaan valitusajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja

Lainapäätös (1/2019, 7.1.2019)
Ilmoitus koulukuljetussopimuksen (1.16) option hyödyntämisestä (5/2019, 30.1.2019)
Lainapäätös (6/2019, 21.1.2019)
Päätös Kuntaliiton USO-hankkeeseen osallistumisesta, USO-sopimus (7/2019, 5.2.2019)
Päätös aiesopimuksen tekemisestä, Aiesopimus (8/2019, 5.2.2019)
Henkilöstökoordinaattorin viransijaisen palkkaaminen (9/2019, 11.2.2019)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (10/2019, 3.12.2018)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (11/2019, 6.2.2019)
Lainapäätös (12/2019, 31.1.2019)
Tehtäväkohtainen palkka (15/2019, 25.2.2019)
Etsivä nuorisotyöntekijä-koulukuraattorin valinta (1.4.2019, 16/2019)
Lainapäätös (17/2019, 9.4.2019)
Lainapäätös (18/2019, 9.4.2019)

Hyvinvointijohtaja

Tukiperhe- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2019 (1/2019, 9.1.2019)
Vuodeosaston vastaavan sairaanhoitajan nimeäminen (8/2019, 6.2.2019)
Terveydenhoitajan sijaisen valinta (kouluterveydenhoitaja) (10/2019, 13.2.2019)
Sairaanhoitajan toimi (18/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (19/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (20/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (21/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajan valinta (22/2019, 2.4.2019)
Määräaikaisen aktivointikoordinaattorin valinta (25/2019, 16.4.2019)
Luokanopettajan vakituisen viran täyttäminen (33/2019, 21.5.2019)
Luokanopettajan määräaikaisen viran täyttäminen (34/2019, 21.5.2019)
Matemaattisten aineiden määräaikainen tuntiopettajan virka (35/2019, 11.6.2019)
Reaaliaineiden määräaikainen tuntiopettajan virka (36/2019, 11.6.2019)
Oppilaan ohjaajan virka (37/2019, 11.6.2019)
Englannin määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (38/2019, 11.6.2019)
Ruotsin ja saksan määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (39/2019, 11.6.2019)
Varhaiskasvatuksen opettaja (44/2019, 19.6.2019)
Lähihoitajien valinta (45/2019, 19.6.2019)
Kielaan evakuointiin liittyvien kustannuserojen tasaaminen (46/2019, 24.6.2019)
Lähihoitajan valinta (51/2019, 7.8.2019)
Lähihoitajan oppisopimuskoulutus (52/2019, 7.8.2019)
Sairaanhoitajan valinta (53/2019, 22.8.2019)
Määräaikaisen sairaanhoitajan valinta (54/2019, 22.8.2019)

Sivistysjohtaja

Ruotsin ja saksan määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (1/2019, 22.8.2019)
Englannin määräaikainen tuntiopettaja (2/2019, 22.8.2019)
Varhaiskasvatuksen opettaja / lastentarhanopettaja (3/2019, 30.8.2019)

Elinvoimajohtaja

Ei julkaistuja päätöksiä.