Eduskuntavaalit 2019

EDUSKUNTAVAALIT 2019

KUULUTUS

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019 eduskuntavaalit.

Pellon kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Elsa Vaaralle Kunnantie 4, 95700 PELLO, puh. 040 669 3756.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Kotiäänestys aloitetaan keskiviikkona 3.4.2019 ja lopetetaan tiistaina 9.4.2019.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Pellon kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 3.4.2019 ja lopetetaan tiistaina 9.4.2019. Ennakkoäänestyspaikka on suljettu sunnuntaina 7.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikat ja ajat ovat seuraavat:

Kirjastotalo, Museotie 37, 95700 PELLO
– keskiviikkona 3.4. – perjantaina 5.4.2019 klo 10.00 – 18.00
– lauantaina 6.4.2019 klo 10.00 – 14.00
– maanantaina 8.4.- ja tiistaina 9.4.2019 klo 10.00.- 18.00

Juoksengin nuorisotalo , Ratasjärventie 4, 95640 JUOKSENKI
– torstaina 4.4.2019 klo 10.00 – 12.00

Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 LAMPSIJÄRVI
– perjantaina 5.4.2019 klo 10.00 – 12.00

Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 SIRKKAKOSKI
– perjantaina 5.4.2019 klo 13.00 – 15.00

Konttajärven entinen koulu, Meltauksentie 89 b, 95760 KONTTAJÄRVI
– maanantaina 8.4.2019 klo 10.00 – 12.00

Orajärven kylätalo, Orajärventie 24 b, 95740 ORAJÄRVI
– tiistaina 9.4.2019 klo 10.00 – 12.00

Lisäksi ennakkoäänestys suoritetaan terveyskeskuksella, Kotitien palvelukodilla ja palvelukoti Kielaksella myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ennakkoäänestysaikoina.

Vaalipäivän äänestys
Eduskuntavaalit toimitetaan seuraavissa äänestysalueissa ja äänestyspaikoissa sunnuntaina 14.huhtikuuta 2019 klo 9.00 – 20.00

Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Isoranta Kirjastotalo
002 Lankojärvi Lankojärven koulu
003 Konttajärvi Konttajärven entinen koulu
004 Turtola Turtolan koulu
005 Yliranta Yläasteen koulu

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan pyydettäessä henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.
Sisäasiainministeriön päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Pellossa 18. helmikuuta 2019 PELLON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA