Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Pellossa kotihoito tarkoittaa kotiin tuotettavia palveluita, sairaanhoitoa ja tukipalveluita, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Ensisijaisesti kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua huolen- ja hoivanpitoon liittyvissä päivittäisissä toiminnoissa (peseytyminen, pukeutuminen ym.).
Kotihoidon palveluita haetaan kunnan palveluohjaajalta puh. 040 5790741 tai hakemuksella

Tukipalveluita ovat:
kotiinkuljetettu ateria
saunotusapu kotona/palvelukodissa
turvapuhelinpalvelut
kuljetus/asiointiapu
saattajapalvelu

Kotihoidon maksutaulukko

Kotisairaanhoito

Palveluja ovat lääkehuolto; lääkkeiden jako, näytteiden otto ja toimintakyky testit.
Puhelintunti ma-to klo 8-9 ja pe klo 10-12

Vastuualueet 2018

Alue 1 Tarja Mäkikyrö puh. 0400 305 289
Sillan pohjoispuoli- Hannunranta- Yliranta- Matinlompolo- Lankojärvi- Sirkkakoski-Rovaniementie

Alue 2 Hanna-Saari Pantsar puh. 040 751 7264
Nivanpää- Vaaranperä- Lempeä- Jarhoinen- Orajärvi- Konttajärvi- Ruuhijärvi- Rattosjärvi-Nuasjärvi

Alue 3 Tarja Mäki puh. 0400 305 290
Sillan eteläpuoli- keskusta- Jolmapää- Lehmivaara- Mämmilä- Turtola- Juoksenki- Ratasjärvi