Sotainvalidien avustajatoiminta

Sotainvalidien avustajatoiminta on tarjonnut Lapin kunnissa usean vuoden ajan kotona asumista tukevaa apua sotainvalideille, sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Avustajatoiminta on saanut toimintaansa rahallista tukea Ely-keskukselta, kunnilta ja veteraanijärjestöltä.

Apua saa erilaisiin kodin askareisiin ja asiointiin. Avustajan työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi

  • leipominen
  • ruoanlaitto
  • kodin siistiminen yhdessä asiakkaan kanssa
  • ulkoilutus
  • auttaminen kauppa-asioinnissa
  • saattajana toimiminen lääkärin vastaanottolla
  • omaishoitajan lyhytaikainen sijaistaminen
  • kiireetön seurustelu asiakkaan kanssa

Lisätietoa projektipäällikko Johanna Holma
p. 040 7724 047
johanna.holma@saarenvire.fi

kotisivut