Vapaa-ajan palvelut

Ikäihmisille suunnattuja vapaa-ajan palveluja on sekä säännöllisesti että satunnaisesti.

Tiistaisin Kyllinkeitaalla tuolijumppa klo 1130-1200
Vuorelantie 5-7, 95700 Pello
Jumppaan voivat osallistua muutkin kuin asukkaat