Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

 

Pellossa kotihoito tarkoittaa kotiin tuotettavia palveluita, sairaanhoitoa ja tukipalveluita, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.Ensisijaisesti kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua huolen- ja hoivanpitoon liittyvissä päivittäisissä toiminnoissa (peseytyminen, pukeutuminen).
Kotihoidon palveluita haetaan kunnan palveluohjaajalta puh. 040 5790741 tai hakemuksella

Tukipalveluita ovat:
kotiin kuljetettu ateria
saunotusapu kotona/palvelukodissa
turvapuhelinpalvelut
kuljetus/asiointiapu
saattajapalvelu

Kotihoidon maksutaulukko 2018

 

Kotisairaanhoidon vastuualueet 2018

 

Palveluja ovat lääkehuolto; lääkkeiden jako, näytteiden otto ja toimintakyky testit.
Puhelintunti ma-to klo 8-9 ja pe klo 10-12

Alue 1
Sillan pohjoispuoli- Hannunranta, Yliranta, Matinlompolo, Lankojärvi, Sirkkakoski, Rovaniementie
Tammi-kesäkuu HANNA SAARI-PANTSAR / heinä-joulukuu TARJA MÄKIKYRÖ

Alue 2
Nivanpää-Vaaranperä-Lempeä-Jarhoinen-Orajärvi-Konttajärvi-Ruuhijärvi-Rattosjärvi-Nuasjärvi
Tammi-kesäkuu TARJA MÄKI / heinä-joulukuuHANNA SAARI-PANTSAR

Alue 3
Sillan eteläpuoli- keskusta-Jolmapää-Lehmivaara-Mämmilä-Turtola-Juoksenki-Ratasjärvi
Tammi-kesäkuu/TARJA MÄKIKYRÖ / heinä-joulukuu TARJA MÄKI

Hanna Saari-Pantsar puh.040 751 7264
Tarja Mäki puh.0400 305 290
Tarja Mäkikyrö puh. 0400 305 289

Tulosta tästä kotisairaanhoidon aluejako malli itsellesi!