Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidon toimisto terveyskeskuksessa, Ahjotie 4, 95700 Pello

Pellossa kotihoidolla tarkoitetaan kotiin tuotettavia palveluita, sairaanhoitoa ja tukipalveluita, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä. Kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta, joka tarkoittaa asiakkaan hoitamista hänen kuntoutumista edistäen. Ensisijaisesti kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua huolen- ja hoivanpitoon liittyvissä päivittäisissä toiminnoissa.
Kotihoidon palveluita haetaan kunnan palveluohjaajalta puh. 040 5790741 tai hakemuksella

Tukipalveluita ovat:
kotiin kuljetettu ateria
saunotusapu kotona/palvelukodissa
turvapuhelinpalvelut
kuljetus/asiointiapu
saattajapalvelu

Kotihoidon maksutaulukko

 


KOTISAIRAANHOITO

Palveluja ovat lääkehuolto; lääkkeiden jako, näytteiden otto ja toimintakyky testit.
Puhelintunti ma-to klo 8-9 ja pe klo 10-12

Vastuualueet 2019

ALUE 1:
Sillan pohjoispuoli-Hannunranta-Yliranta-Matinlompolo-Lankojärvi-
Sirkkakoski-Rovaniementie
Tammikuu-Kesäkuu:
Tuula Ylisaukko-oja 040 – 1866638
Tarja Mäki 0400 – 305290
ALUE 2:
Nivanpää-Vaaranperä-Lempeä-Jarhoinen-Orajärvi-Konttajärvi-Ruuhijärvi-
Rattosjärvi-Nuasjärvi
Tammikuu-Kesäkuu:
Tiina Paakki 040 – 487 5537
Tarja Mäkikyrö 0400 – 305289
ALUE 3:
Sillan eteläpuoli- Keskusta-Jolmanpää-Lehmivaara-Mämmilä-Turtola-Juoksenki-
Ratasjärvi
Tammikuu-Kesäkuu:
Heli Rousu 040 – 6603077
Hanna Saari-Pantsar 040 – 7517264

 

tulosta aluejako tästä