Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidon toimisto terveyskeskuksessa, Ahjotie 4, 95700 Pello
päivystyspuhelin 0400 260 594

Pellossa kotihoidolla tarkoitetaan kotiin tuotettavia palveluita, sairaanhoitoa ja tukipalveluita, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä. Kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta, joka tarkoittaa asiakkaan hoitamista hänen kuntoutumista edistäen. Ensisijaisesti kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua huolen- ja hoivanpitoon liittyvissä päivittäisissä toiminnoissa.
Kotihoidon palveluita haetaan kunnan palveluohjaajalta puh. 040 5790741 tai hakemuksella

Tukipalveluita ovat:
kotiin kuljetettu ateria
saunotusapu kotona/palvelukodissa
turvapuhelinpalvelut
kuljetus/asiointiapu
saattajapalvelu

Kotihoidon maksutaulukko

Pellon ja järvialueen päivystysnumero 0400 260 594
Turtola- Juoksenki päivystysnumero 040 757 4249
Konttajärven päivystysnumero 040 668 6053

 

KOTISAIRAANHOITO

Palveluja ovat lääkehuolto; lääkkeiden jako, näytteiden otto ja toimintakyky testit.
Puhelintunti ma-to klo 8-9 ja pe klo 10-12

Katso heinä-joulukuun 2019 aluejako tästä