Muut hoito- ja hoivapalvelut

Intervallihoito

Intervallihoito on tarkoitettu kaikille lyhytaikaista hoitoa tarvitseville henkilöille. Intervallijaksot voivat olla kertaluontoisia tai jaksotettuja, jolloin asiakas käy intervallissa etukäteen sovittuina aikoina. Intervallin on tarkoitus tukea asiakkaan hoitoa ja omaishoitajan jaksamista.

Intervallipaikkoja on kaikissa kolmessa tehostettua palvelusumista tarjoavissa yksiköissä; Kielaksessa, Kotitiellä ja Iltaaruskossa. Lisätietoja ja intervallivaraukset hoivapalveluiden esimieltä puh. 040 5624 809 ja palveluohjaajalta puh. 040 5790 741.