Palveluasuminen

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja muiden tukitoimien turvin esimierkiksi muistisairauden vuoksi. Asukkaat saavat apua päivittäin sekä valvontaa yöaikana, sillä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluasuminen sisältää aina asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut. Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito/kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun.

Jokaisessa tehostetussa palveluasumisyksikössä on mahdollisuus intervallihoitoon (lyhytaikaishoito). Pellossa tehostettua palveluasumista tarjotaan kolmessa eri yksikössä.
Lisätietoa hoivapalveluiden esimieheltä puh. 040 5624 809

Kielas, Tupa
osoite: Kotitie
Tupa on 17- paikkainen palveluasumisyksikkö.

Kotitien
osoite: Kotitie 3
Kotitien palvelukoti on 22 -paikkainen kerrostalossa toimiva palveluasumisyksikkö. Asunnot sijaitsevat kahdessa kerroksessa.

Iltarusko
osoite: Ahjotie 4-6
Iltarusko on 11 -paikkainen tehostettua palveluasumista tarjoava asumisyksikkö. Erityisesti Iltarusko sopii henkilöille, joiden muistisairaus on pitkälle edennyt.

 

TAVALLINEN PALVELUASUMINEN

Tavallinen palveluasuminen on ajankohtaista silloin, kun asiakas tarvitsee toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta selviytyy kuitenkin ilman yöhoitoa. Tavallisessa palveluasumisessa hoitajat ovat käytettävissä klo 0700-2100.
Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito/kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun. Pellossa tavallista palveluasumista tarjotaan kahdessa yksikössä.
Lisätietoa hoivapalveluiden esimieheltä puh. 040 5624 809

Kielas, Pirtti
osoite: Kotitie
Kielas, Pirtti on 17- paikkainen tavallista palveluasumista tarjoava asumisyksikkö.

Kammari
osoite: Tukitie 2
Kammari on 10 -paikkainen rivitalossa toimiva palveluasumisyksikkö.

 

Palveluasumishakemus tästä linkistä

Palveluasumisen maksutaulukko 2018