Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Kirkonseudun kaavamuutos
Kuulutus: Ranta-asemakaavojen laatimisesta
K
uulutus: Kuulutus ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaavan ja Naamijoen ranta-asemakaavan kaavaehdotukset nähtäville
:


Ympäristölautakunnan kokousten kuuluttaminen:
Kuulutus: Rovaniemen kaupunginvaltuuston,kaupunginhallituksen, lauta-, ja johtokuntien sekä jaostojen kokouspäivät ja pöytäkirjojen nähtävänä pitoajat v.2018.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:

Ympäristötarkastaja:

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto:
Uimarantaluettelo 2018

Lapin ELY-keskus:
Kuulutus: Kuulutus pohjavesialueiden luokitusmuutoksista