Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-asemakaava voimaan

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:
Julkipanoilmoitus: Napapiirin Kuljetus Oy ( 3.7. – 6.8.2019 )
Julkipanoilmoitus: Kristojen yhteismetsä (3.7. – 6.8.2019 )
Kuulutus: Jätehuoltojaoston 4.6.2019 pöytäkirja nähtävänä tietoverkossa

Lapin ELY-keskus:
Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.

Kuulutus: Hakemus Tapulinkaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimiluvan vakuuksia koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi, Pajala,Ruotsi (6.6. – 8.7.2019)