Elethään ko Pellossa

Kunnan virallinen ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

Kuulutus: Ylisen Alposjärven Muosniemen ranta-asemakaava ja Naamijokisuun ranta-asemakaava voimaan

Ympäristötarkastaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta:
 Kuulutus päätöksen antamisesta

Lapin ELY-keskus:
Päätös: Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2019-2024.