Tilapalvelut

Tilapalvelu huolehtii Pellon kunnan omistamien tilojen hoidosta ja kunnossapidosta.

Yhteystiedot
viran- ja toimenhaltijoiden sähköposti: etunimi.sukunimi@pello.fi

Pellon Serviisi Oy
Kunnantie 4
95700 Pello

Kallo Pirjo, palveluesimies 0400 260 648
Ylisaukko-oja Ilpo, palveluesimies 0400 299 368
Kotakorva Virpi, palvelupäällikkö, isännöitsijä 040 506 1539