Luvat ja valvonta

Toimialaan kuuluvia tehtäviä

• rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
• rakennuslupamenettely
• rakennusvalvonta
maa-aineslupa-asiat ovat siirtyneet 1.1.2011 Rovaniemen kaupungin hoidettaviksi
• ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
• ulkomainonta

viran- ja toimenhaltijoiden sähköposti: etunimi.sukunimi@pello.fi

Kunnaninsinööri
Esa Kassinen
puh. 040 634 1900

Rakennusmestari-rakennustarkastaja
Pekka Tuomas
puh. 040 721 9496

Rakennusjärjestys

Pellon kunnan rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksuperusteet

Rakennusvalvonnan maksuperusteet 1.3.2018

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen

Tiedote rakentajalle

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

poikkeamisluvan_tai_suunnittelutarveratkaisun_hakeminen

Lomakkeita

rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemus sekä ilmoitus
poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
naapurikuuleminen
rakennushankeilmoitus RH1
hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi, myös hakemus KVV- ja IV-työnjohtajaksi